Ślub cywilny

Termin ślubu cywilnego oraz cel wizyty w USC

Ślub cywilny z punktu widzenia prawa jest najważniejszą formą zawarcia związku małżeńskiego. Dopiero po ślubie cywilnym nasze małżeństwo jest uznawane przez wszystkie organy administracyjne oraz urzędy. Ślub cywilny można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, bowiem nie ma obowiązku rejonizacji. Z reguły przyszli małżonkowie wybierają USC najbliższy ich miejscu zamieszkania. Aby wziąć ślub cywilny należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na 31 dni przed planowaną datą ślubu. Obecność obu małżonków jest obowiązkowa. Na miejscu należy odpowiedzieć na kilka pytań wypełniając stosowny formularz na podstawie którego stwierdza się, że nie ma żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Na miejscu również ustala się jakie nazwisko przyjmie małżonka oraz dzieci oraz uiszcza wymagane opłaty skarbowe. Świadkowie zobowiązani są do pojawienia się na miejscu dopiero w dniu ślubu cywilnego. Sama ceremonia zawarcia małżeństwa w USC trwa około 15 minut. Pamiętajmy jednak, że warto wybrać się tam wcześniej aby ustalić odpowiadającą nam datę ślubu ponieważ może ona być już zajęta.

Dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego:

Panna / kawaler zobowiązani są do posiadania:

-dowodu osobistego
-odpisu aktu urodzenia
W przypadku osób rozwiedzionych dodatkowo wymaga się:
-skróconego odpisu aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie
W przypadku wdowy/wdowca dodatkowo należy mieć:
-akt zgonu małżonka/małżonki

W przypadku cudzoziemców potrzebne będą:
-paszport
-odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju zamieszkania cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

Ceremonia

Jak wcześniej wspomnieliśmy sama ceremonia jest dość krótka i nie przekracza 15 minut. Polega ona na wygłoszeniu mowy przez urzędnika oraz wypowiedzeniu przysięgi przez parę młodą, założeniu obrączek i złożeniu podpisów na akcie małżeństwa.

Ślub cywilny i opłaty z tym związane

Zawierając małżeństwo w USC musimy się liczyć z następującymi kosztami:
– opłata skarbowa: ok 80 zł
– odpis skrócony: ok 10-15 zł
– odpis zupełny: ok 20 zł,
– decyzja o przyśpieszeniu terminu: ok 20 zł

Zobacz także:
Ślub kościelny oraz ślub konkordatowy – połączenie ślubu cywilnego wraz z kościelnym.
Wszystkim nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

Share:
Related Post

Dodaj komentarz